Tư vấn miễn phí 24/7

0978 559 555

×

Nguyễn Thị Bảo Thạch

Giám Đốc Chi Nhánh

Đỗ Ly Cơ

Phó Giám Đốc Chi Nhánh

Nguyễn Anh Ngọc

Quản Lý Thi Công

NGUYỄN NĂNG HẠNH

Quản Lý Xưởng

Nguyễn Hồng Nga

Trưởng Phòng Pháp Chế

Trần Công Ngọc Thịnh

Nhân Viên Khai Triển Nội Thất

Huỳnh Anh Duy

Thiết Kế Nội Thất

Nguyễn Thị Thùy Trâm

Thiết Kế Nội Thất

Trần Minh Nhật Hằng

Thiết Kế Nội Thất

Trần Thanh Phụng

Thiết Kế Nội Thất

ĐẶNG TẤN TÀI

Thiết Kế Nội Thất

Nguyễn Châu Phương

Giám Sát Nội Thất

Lê Đăng Khánh

Giám Sát Nội Thất

ĐẶNG HỮU PHÚC

Giám Sát Nội Thất

Nguyễn Tây Hồ

Giám Sát Nội Thất

ĐINH TRUNG HIẾU

Họa Viên

NGUYỄN BÁ DUY

Họa Viên

Đinh Thúy Vy

Hành Chính

NGUYỄN THỊ MỸ DUYÊN

Kế Toán

NGUYỄN TRẦN PHƯƠNG TRINH

Nhân Viên Pháp Chế Nội Bộ

LÊ DUY ĐẠT

Giám Sát Kỹ Thuật

NGUYỄN THỊ THÚY NGA

Trợ lý Tổng Gíam Đốc

Lê Thị Tuyết Linh

Nhân Viên Kinh Doanh

Nguyễn Thanh Bình

Nhân Viên Kinh Doanh