Tư vấn miễn phí 24/7

0978 559 555

×

Đỗ Ly Cơ

Giám Đốc Chi Nhánh

Phạm Minh Thông

Phó Giám Đốc Chi Nhánh

NGUYỄN NĂNG HẠNH

Giám Đốc Xưởng

Trần Công Ngọc Thịnh

Phó Giám Đốc Xưởng

NGUYỄN TRẦN PHƯƠNG TRINH

Trưởng Phòng Pháp Chế

Võ Diễm Phương

Trưởng Phòng Nhân Sự

Trần Thanh Phụng

Quản Lý Thiết Kế

Nguyễn Thị Thùy Trâm

Thiết Kế Nội Thất

Trần Minh Nhật Hằng

Thiết Kế Nội Thất

Nguyễn Châu Phương

Kỹ Sư Nội Thất

Lê Đăng Khánh

Kỹ Sư Nội Thất

Nguyễn Tây Hồ

Kỹ Sư Nội Thất

Hòa Quang Tiến

Giám Sát Nội Thất

Vũ Tiến Học

Giám Sát Nội Thất

Huỳnh Anh Duy

Họa Viên Nội Thất

NGUYỄN BÍCH THẢO

Họa Viên Nội Thất

Đặng Tiệp Việt

Họa Viên Nội Thất

Đinh Thúy Vy

Nhân Viên Hậu Cần

NGUYỄN THỊ MỸ DUYÊN

Kế Toán

PHẠM THỊ XUÂN THẢO

Trưởng Phòng Dự Toán

Đinh Lê Khánh Tài

Nhân Viên Dự Toán

Đoàn Thị Diểm Thi

Trợ Lý Tổng Giám Đốc

Ngô Thị Lan Anh

Chuyên Viên Lương Và Phúc Lợi

ĐẶNG HỮU PHÚC

Giám Sát Kỹ Thuật Xưởng

Lê Thị Tuyết Linh

Nhân Viên Kinh Doanh

Nguyễn Thanh Bình

Nhân Viên Kinh Doanh

Cao Thị Nhung

Trưởng Phòng Hành Chính

Nguyễn Thị Hồng Cẩm

Hành Chính

Trần Thị Minh Thúy

Nhân Viên Tuyển Dụng

Bạch Ngọc Đức

Nhân Viên Kỹ Thuật Xưởng

Huỳnh Văn Tiến

Nhân Viên Kỹ Thuật Xưởng

Nguyễn Thành Luân

Nhân Viên Kỹ Thuật Xưởng

Nguyễn Hoàng Huynh

Nhân Viên Kỹ Thuật Xưởng

Nguyễn Quốc Thọ

Nhân Viên Kỹ Thuật Xưởng

Nguyễn Văn Đông

Nhân Viên Kỹ Thuật Xưởng

Nguyễn Vĩnh Nghi

Nhân Viên Kỹ Thuật Xưởng

Trần Văn Hội

Nhân Viên Kỹ Thuật Xưởng

Trần Xuân Sơn

Nhân Viên Kỹ Thuật Xưởng