Tư vấn miễn phí 24/7

0978 559 555

×

CÔNG TRÌNH NỘI THẤT ĐÃ THỰC HIỆN - Nguyễn Hoàng Minh

 • Năm hoàn thành: 2017
 • Địa điểm: Đường Võ Văn Ngân, quận Thủ Đức
 • Dịch vụ: Thiết kế và Thi công hoàn thiện nội thất
 • Công trình: Nhà Phố và Cửa Hàng tiện lợi

Chủ đầu tư: Nguyễn Hoàng Minh

Địa điểm: Đường Võ Văn Ngân, quận Thủ Đức

Chủ đầu tư: Nguyễn Hoàng Minh

Địa điểm: Đường Võ Văn Ngân, quận Thủ Đức

Chủ đầu tư: Nguyễn Hoàng Minh

Địa điểm: Đường Võ Văn Ngân, quận Thủ Đức

Chủ đầu tư: Nguyễn Hoàng Minh

Địa điểm: Đường Võ Văn Ngân, quận Thủ Đức

Chủ đầu tư: Nguyễn Hoàng Minh

Địa điểm: Đường Võ Văn Ngân, quận Thủ Đức

Chủ đầu tư: Nguyễn Hoàng Minh

Địa điểm: Đường Võ Văn Ngân, quận Thủ Đức

Chủ đầu tư: Nguyễn Hoàng Minh

Địa điểm: Đường Võ Văn Ngân, quận Thủ Đức

Chủ đầu tư: Nguyễn Hoàng Minh

Địa điểm: Đường Võ Văn Ngân, quận Thủ Đức

CÔNG TRÌNH NỘI THẤT ĐÃ THỰC HIỆN - Lưu Thành Trung

 • Năm hoàn thành: 2017
 • Địa điểm: Dự án City Land, quận Gò vấp
 • Dịch vụ: Thiết Kế Nội Thất
 • Công trình: Văn Phòng

Chủ đầu tư: Lưu Thành Trung

Địa điểm: Dự án City Land, quận Gò vấp

Chủ đầu tư: Lưu Thành Trung

Địa điểm: Dự án City Land, quận Gò vấp

Chủ đầu tư: Lưu Thành Trung

Địa điểm: Dự án City Land, quận Gò vấp

Chủ đầu tư: Lưu Thành Trung

Địa điểm: Dự án City Land, quận Gò vấp

Chủ đầu tư: Lưu Thành Trung

Địa điểm: Dự án City Land, quận Gò vấp

Chủ đầu tư: Lưu Thành Trung

Địa điểm: Dự án City Land, quận Gò vấp

Chủ đầu tư: Lưu Thành Trung

Địa điểm: Dự án City Land, quận Gò vấp

Chủ đầu tư: Lưu Thành Trung

Địa điểm: Dự án City Land, quận Gò vấp

CÔNG TRÌNH NỘI THẤT ĐÃ THỰC HIỆN - Công ty Propzy

 • Năm hoàn thành: 2017
 • Địa điểm: Tòa nhà Flemington, quận 11
 • Dịch vụ: Thiết Kế và Thi Công hoàn thiện nội thất
 • Công trình: Văn Phòng

Chủ đầu tư: Công ty Propzy

Địa điểm: Tòa nhà Flemington, quận 11

Chủ đầu tư: Công ty Propzy

Địa điểm: Tòa nhà Flemington, quận 11

Chủ đầu tư: Công ty Propzy

Địa điểm: Tòa nhà Flemington, quận 11

Chủ đầu tư: Công ty Propzy

Địa điểm: Tòa nhà Flemington, quận 11

Chủ đầu tư: Công ty Propzy

Địa điểm: Tòa nhà Flemington, quận 11

Chủ đầu tư: Công ty Propzy

Địa điểm: Tòa nhà Flemington, quận 11

Chủ đầu tư: Công ty Propzy

Địa điểm: Tòa nhà Flemington, quận 11

Chủ đầu tư: Công ty Propzy

Địa điểm: Tòa nhà Flemington, quận 11

CÔNG TRÌNH NỘI THẤT ĐÃ THỰC HIỆN - Công ty dược phẩm Hoa Linh

 • Năm hoàn thành: 2017
 • Địa điểm: Đường Nguyễn Thế Lộc, Quận Tân Bình
 • Dịch vụ: Thiết kế và Thi công hoàn thiện nội thất
 • Công trình: Văn Phòng

Chủ đầu tư: Công ty dược phẩm Hoa Linh

Địa điểm: Đường Nguyễn Thế Lộc, Quận Tân Bình

Chủ đầu tư: Công ty dược phẩm Hoa Linh

Địa điểm: Đường Nguyễn Thế Lộc, Quận Tân Bình

Chủ đầu tư: Công ty dược phẩm Hoa Linh

Địa điểm: Đường Nguyễn Thế Lộc, Quận Tân Bình

Chủ đầu tư: Công ty dược phẩm Hoa Linh

Địa điểm: Đường Nguyễn Thế Lộc, Quận Tân Bình

Chủ đầu tư: Công ty dược phẩm Hoa Linh

Địa điểm: Đường Nguyễn Thế Lộc, Quận Tân Bình

Chủ đầu tư: Công ty dược phẩm Hoa Linh

Địa điểm: Đường Nguyễn Thế Lộc, Quận Tân Bình

Chủ đầu tư: Công ty dược phẩm Hoa Linh

Địa điểm: Đường Nguyễn Thế Lộc, Quận Tân Bình

Chủ đầu tư: Công ty dược phẩm Hoa Linh

Địa điểm: Đường Nguyễn Thế Lộc, Quận Tân Bình

CÔNG TRÌNH NỘI THẤT ĐÃ THỰC HIỆN - Công ty Khải Toàn

 • Năm hoàn thành: 2017
 • Địa điểm: Kỳ Đồng, quận 3
 • Dịch vụ: Thiết Kế Nội Thất
 • Công trình: Văn Phòng - Căn Hộ thiền

Chủ đầu tư: Công ty Khải Toàn

Địa điểm: Kỳ Đồng, quận 3

Chủ đầu tư: Công ty Khải Toàn

Địa điểm: Kỳ Đồng, quận 3

Chủ đầu tư: Công ty Khải Toàn

Địa điểm: Kỳ Đồng, quận 3

Chủ đầu tư: Công ty Khải Toàn

Địa điểm: Kỳ Đồng, quận 3

Chủ đầu tư: Công ty Khải Toàn

Địa điểm: Kỳ Đồng, quận 3

Chủ đầu tư: Công ty Khải Toàn

Địa điểm: Kỳ Đồng, quận 3

Chủ đầu tư: Công ty Khải Toàn

Địa điểm: Kỳ Đồng, quận 3

Chủ đầu tư: Công ty Khải Toàn

Địa điểm: Kỳ Đồng, quận 3

CÔNG TRÌNH NỘI THẤT ĐÃ THỰC HIỆN - Nguyễn Tiến Đức

 • Năm hoàn thành: 2016
 • Địa điểm: Đồng Nai
 • Dịch vụ: Thiết Kế Nội Thất
 • Công trình: VP CONTAITER

Chủ đầu tư: Nguyễn Tiến Đức

Địa điểm: Đồng Nai

Chủ đầu tư: Nguyễn Tiến Đức

Địa điểm: Đồng Nai

Chủ đầu tư: Nguyễn Tiến Đức

Địa điểm: Đồng Nai

Chủ đầu tư: Nguyễn Tiến Đức

Địa điểm: Đồng Nai

Chủ đầu tư: Nguyễn Tiến Đức

Địa điểm: Đồng Nai

Chủ đầu tư: Nguyễn Tiến Đức

Địa điểm: Đồng Nai

Chủ đầu tư: Nguyễn Tiến Đức

Địa điểm: Đồng Nai

Chủ đầu tư: Nguyễn Tiến Đức

Địa điểm: Đồng Nai