Tư vấn miễn phí 24/7

0978 559 555

×

CÔNG TRÌNH NỘI THẤT ĐÃ THỰC HIỆN - FEEL Coffee

 • Năm hoàn thành: 2016
 • Địa điểm: Quận Thủ Đức, TP.HCM
 • Dịch vụ: Thiết kế
 • Công trình: Nhà Hàng - Dịch Vụ

Chủ đầu tư: FEEL Coffee

Địa điểm: Quận Thủ Đức, TP.HCM

Chủ đầu tư: FEEL Coffee

Địa điểm: Quận Thủ Đức, TP.HCM

Chủ đầu tư: FEEL Coffee

Địa điểm: Quận Thủ Đức, TP.HCM

Chủ đầu tư: FEEL Coffee

Địa điểm: Quận Thủ Đức, TP.HCM

Chủ đầu tư: FEEL Coffee

Địa điểm: Quận Thủ Đức, TP.HCM

Chủ đầu tư: FEEL Coffee

Địa điểm: Quận Thủ Đức, TP.HCM

Chủ đầu tư: FEEL Coffee

Địa điểm: Quận Thủ Đức, TP.HCM

Chủ đầu tư: FEEL Coffee

Địa điểm: Quận Thủ Đức, TP.HCM

CÔNG TRÌNH NỘI THẤT ĐÃ THỰC HIỆN - Công ty MICRO STAR INT'L CO.LTD

 • Năm hoàn thành: 2015
 • Địa điểm: Bùi Thị Xuân, quận 1, Tp.HCM
 • Dịch vụ: Thiết kế, thi công hoàn thiện
 • Công trình: Văn phòng

Chủ đầu tư: Công ty MICRO STAR INT'L CO.LTD

Địa điểm: Bùi Thị Xuân, quận 1, Tp.HCM

Chủ đầu tư: Công ty MICRO STAR INT'L CO.LTD

Địa điểm: Bùi Thị Xuân, quận 1, Tp.HCM

Chủ đầu tư: Công ty MICRO STAR INT'L CO.LTD

Địa điểm: Bùi Thị Xuân, quận 1, Tp.HCM

Chủ đầu tư: Công ty MICRO STAR INT'L CO.LTD

Địa điểm: Bùi Thị Xuân, quận 1, Tp.HCM

Chủ đầu tư: Công ty MICRO STAR INT'L CO.LTD

Địa điểm: Bùi Thị Xuân, quận 1, Tp.HCM

Chủ đầu tư: Công ty MICRO STAR INT'L CO.LTD

Địa điểm: Bùi Thị Xuân, quận 1, Tp.HCM

Chủ đầu tư: Công ty MICRO STAR INT'L CO.LTD

Địa điểm: Bùi Thị Xuân, quận 1, Tp.HCM

Chủ đầu tư: Công ty MICRO STAR INT'L CO.LTD

Địa điểm: Bùi Thị Xuân, quận 1, Tp.HCM

CÔNG TRÌNH NỘI THẤT ĐÃ THỰC HIỆN - Công Ty Logicode

 • Năm hoàn thành: 2015
 • Địa điểm: 46 Bạch Đằng, Phường 2, Q.Tân Bình
 • Dịch vụ: Thiết Kế, Thi Công Hoàn Thiện
 • Công trình: Văn Phòng

Chủ đầu tư: Công Ty Logicode

Địa điểm: 46 Bạch Đằng, Phường 2, Q.Tân Bình

Chủ đầu tư: Công Ty Logicode

Địa điểm: 46 Bạch Đằng, Phường 2, Q.Tân Bình

Chủ đầu tư: Công Ty Logicode

Địa điểm: 46 Bạch Đằng, Phường 2, Q.Tân Bình

Chủ đầu tư: Công Ty Logicode

Địa điểm: 46 Bạch Đằng, Phường 2, Q.Tân Bình

Chủ đầu tư: Công Ty Logicode

Địa điểm: 46 Bạch Đằng, Phường 2, Q.Tân Bình

Chủ đầu tư: Công Ty Logicode

Địa điểm: 46 Bạch Đằng, Phường 2, Q.Tân Bình

Chủ đầu tư: Công Ty Logicode

Địa điểm: 46 Bạch Đằng, Phường 2, Q.Tân Bình

Chủ đầu tư: Công Ty Logicode

Địa điểm: 46 Bạch Đằng, Phường 2, Q.Tân Bình