Tư vấn miễn phí 24/7

0978 559 555

×

CÔNG TRÌNH NỘI THẤT ĐÃ THỰC HIỆN - Phạm Thị Minh Nguyệt

 • Năm hoàn thành: 2018
 • Địa điểm: Park 7, Vinhomes Central Park, quận Bình Thạnh
 • Dịch vụ: Thiết Kế và Thi Công hoàn thiện nội thất
 • Công trình: Căn Hộ

Chủ đầu tư: Phạm Thị Minh Nguyệt

Địa điểm: Park 7, Vinhomes Central Park, quận Bình Thạnh

Chủ đầu tư: Phạm Thị Minh Nguyệt

Địa điểm: Park 7, Vinhomes Central Park, quận Bình Thạnh

Chủ đầu tư: Phạm Thị Minh Nguyệt

Địa điểm: Park 7, Vinhomes Central Park, quận Bình Thạnh

Chủ đầu tư: Phạm Thị Minh Nguyệt

Địa điểm: Park 7, Vinhomes Central Park, quận Bình Thạnh

Chủ đầu tư: Phạm Thị Minh Nguyệt

Địa điểm: Park 7, Vinhomes Central Park, quận Bình Thạnh

Chủ đầu tư: Phạm Thị Minh Nguyệt

Địa điểm: Park 7, Vinhomes Central Park, quận Bình Thạnh

Chủ đầu tư: Phạm Thị Minh Nguyệt

Địa điểm: Park 7, Vinhomes Central Park, quận Bình Thạnh

Chủ đầu tư: Phạm Thị Minh Nguyệt

Địa điểm: Park 7, Vinhomes Central Park, quận Bình Thạnh

CÔNG TRÌNH NỘI THẤT ĐÃ THỰC HIỆN - Võ Thị Phương Lan

 • Năm hoàn thành: 2018
 • Địa điểm: Dự án Sunny Building, quận 2
 • Dịch vụ: Thiết Kế Nội Thất
 • Công trình: Penthouse

Chủ đầu tư: Võ Thị Phương Lan

Địa điểm: Dự án Sunny Building, quận 2

Chủ đầu tư: Võ Thị Phương Lan

Địa điểm: Dự án Sunny Building, quận 2

Chủ đầu tư: Võ Thị Phương Lan

Địa điểm: Dự án Sunny Building, quận 2

Chủ đầu tư: Võ Thị Phương Lan

Địa điểm: Dự án Sunny Building, quận 2

Chủ đầu tư: Võ Thị Phương Lan

Địa điểm: Dự án Sunny Building, quận 2

Chủ đầu tư: Võ Thị Phương Lan

Địa điểm: Dự án Sunny Building, quận 2

Chủ đầu tư: Võ Thị Phương Lan

Địa điểm: Dự án Sunny Building, quận 2

Chủ đầu tư: Võ Thị Phương Lan

Địa điểm: Dự án Sunny Building, quận 2

CÔNG TRÌNH NỘI THẤT ĐÃ THỰC HIỆN - Trần Chí Tài

 • Năm hoàn thành: 2017
 • Địa điểm: Dự án Green Valley, quận 7
 • Dịch vụ: Thiết Kế và Thi Công hoàn thiện nội thất
 • Công trình: Căn Hộ

Chủ đầu tư: Trần Chí Tài

Địa điểm: Dự án Green Valley, quận 7

Chủ đầu tư: Trần Chí Tài

Địa điểm: Dự án Green Valley, quận 7

Chủ đầu tư: Trần Chí Tài

Địa điểm: Dự án Green Valley, quận 7

Chủ đầu tư: Trần Chí Tài

Địa điểm: Dự án Green Valley, quận 7

Chủ đầu tư: Trần Chí Tài

Địa điểm: Dự án Green Valley, quận 7

Chủ đầu tư: Trần Chí Tài

Địa điểm: Dự án Green Valley, quận 7

Chủ đầu tư: Trần Chí Tài

Địa điểm: Dự án Green Valley, quận 7

Chủ đầu tư: Trần Chí Tài

Địa điểm: Dự án Green Valley, quận 7

CÔNG TRÌNH NỘI THẤT ĐÃ THỰC HIỆN - Phạm Hoàng Phúc

 • Năm hoàn thành: 2017
 • Địa điểm: Dự án Krista, quận 2
 • Dịch vụ: Thiết Kế Nội Thất
 • Công trình: Căn Hộ

Chủ đầu tư: Phạm Hoàng Phúc

Địa điểm: Dự án Krista, quận 2

Chủ đầu tư: Phạm Hoàng Phúc

Địa điểm: Dự án Krista, quận 2

Chủ đầu tư: Phạm Hoàng Phúc

Địa điểm: Dự án Krista, quận 2

Chủ đầu tư: Phạm Hoàng Phúc

Địa điểm: Dự án Krista, quận 2

Chủ đầu tư: Phạm Hoàng Phúc

Địa điểm: Dự án Krista, quận 2

Chủ đầu tư: Phạm Hoàng Phúc

Địa điểm: Dự án Krista, quận 2

Chủ đầu tư: Phạm Hoàng Phúc

Địa điểm: Dự án Krista, quận 2

Chủ đầu tư: Phạm Hoàng Phúc

Địa điểm: Dự án Krista, quận 2

CÔNG TRÌNH NỘI THẤT ĐÃ THỰC HIỆN - Hàng Thiên Kim

 • Năm hoàn thành: 2017
 • Địa điểm: Park 1, Vinhomes Central Park, quận Bình Thạnh
 • Dịch vụ: Thiết kế và Thi công hoàn thiện nội thất
 • Công trình: Căn Hộ

Chủ đầu tư: Hàng Thiên Kim

Địa điểm: Park 1, Vinhomes Central Park, quận Bình Thạnh

Chủ đầu tư: Hàng Thiên Kim

Địa điểm: Park 1, Vinhomes Central Park, quận Bình Thạnh

Chủ đầu tư: Hàng Thiên Kim

Địa điểm: Park 1, Vinhomes Central Park, quận Bình Thạnh

Chủ đầu tư: Hàng Thiên Kim

Địa điểm: Park 1, Vinhomes Central Park, quận Bình Thạnh

Chủ đầu tư: Hàng Thiên Kim

Địa điểm: Park 1, Vinhomes Central Park, quận Bình Thạnh

Chủ đầu tư: Hàng Thiên Kim

Địa điểm: Park 1, Vinhomes Central Park, quận Bình Thạnh

Chủ đầu tư: Hàng Thiên Kim

Địa điểm: Park 1, Vinhomes Central Park, quận Bình Thạnh

Chủ đầu tư: Hàng Thiên Kim

Địa điểm: Park 1, Vinhomes Central Park, quận Bình Thạnh

CÔNG TRÌNH NỘI THẤT ĐÃ THỰC HIỆN -

 • Năm hoàn thành: 2017
 • Địa điểm: Dự án penthouse Hoàng Anh Thanh Bình, Quận 7
 • Dịch vụ: Thiết Kế Nội Thất
 • Công trình: Căn Hộ

Chủ đầu tư:

Địa điểm: Dự án penthouse Hoàng Anh Thanh Bình, Quận 7

Chủ đầu tư:

Địa điểm: Dự án penthouse Hoàng Anh Thanh Bình, Quận 7

Chủ đầu tư:

Địa điểm: Dự án penthouse Hoàng Anh Thanh Bình, Quận 7

Chủ đầu tư:

Địa điểm: Dự án penthouse Hoàng Anh Thanh Bình, Quận 7

Chủ đầu tư:

Địa điểm: Dự án penthouse Hoàng Anh Thanh Bình, Quận 7

Chủ đầu tư:

Địa điểm: Dự án penthouse Hoàng Anh Thanh Bình, Quận 7

Chủ đầu tư:

Địa điểm: Dự án penthouse Hoàng Anh Thanh Bình, Quận 7

Chủ đầu tư:

Địa điểm: Dự án penthouse Hoàng Anh Thanh Bình, Quận 7


Công ty Cổ phần Kiến trúc - Xây dựng - Nội thất Cát Nghi

Thành lập và hoạt động theo giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0311699711 do Sở Kế hoạch & Đầu tư Tp. HCM cấp vào ngày 06/04/2012, đăng ký thay đổi lần 3 ngày 03/01/2019

g

Địa chỉ trụ sở chính: V12B Hương Giang, Phường 15, Quận 10, TP.HCM
Số điện thoại: 028 6299 7002