Tư vấn miễn phí 24/7

0978 559 555

×

CÔNG TRÌNH NỘI THẤT ĐÃ THỰC HIỆN - Nguyễn Chung Thủy

 • Năm hoàn thành: 2016
 • Địa điểm: 17.3 HA quận 2
 • Dịch vụ: Thiết kế nội thất
 • Công trình: Căn hộ

Chủ đầu tư: Nguyễn Chung Thủy

Địa điểm: 17.3 HA quận 2

Chủ đầu tư: Nguyễn Chung Thủy

Địa điểm: 17.3 HA quận 2

Chủ đầu tư: Nguyễn Chung Thủy

Địa điểm: 17.3 HA quận 2

Chủ đầu tư: Nguyễn Chung Thủy

Địa điểm: 17.3 HA quận 2

Chủ đầu tư: Nguyễn Chung Thủy

Địa điểm: 17.3 HA quận 2

Chủ đầu tư: Nguyễn Chung Thủy

Địa điểm: 17.3 HA quận 2

Chủ đầu tư: Nguyễn Chung Thủy

Địa điểm: 17.3 HA quận 2

Chủ đầu tư: Nguyễn Chung Thủy

Địa điểm: 17.3 HA quận 2

CÔNG TRÌNH NỘI THẤT ĐÃ THỰC HIỆN - NGUYỄN VĂN HẢI

 • Năm hoàn thành: 2016
 • Địa điểm: CĂN HỘ LEXINGTON QUẬN 2
 • Dịch vụ: Thiết kế và thi công
 • Công trình: Căn hộ

Chủ đầu tư: NGUYỄN VĂN HẢI

Địa điểm: CĂN HỘ LEXINGTON QUẬN 2

Chủ đầu tư: NGUYỄN VĂN HẢI

Địa điểm: CĂN HỘ LEXINGTON QUẬN 2

Chủ đầu tư: NGUYỄN VĂN HẢI

Địa điểm: CĂN HỘ LEXINGTON QUẬN 2

Chủ đầu tư: NGUYỄN VĂN HẢI

Địa điểm: CĂN HỘ LEXINGTON QUẬN 2

Chủ đầu tư: NGUYỄN VĂN HẢI

Địa điểm: CĂN HỘ LEXINGTON QUẬN 2

Chủ đầu tư: NGUYỄN VĂN HẢI

Địa điểm: CĂN HỘ LEXINGTON QUẬN 2

Chủ đầu tư: NGUYỄN VĂN HẢI

Địa điểm: CĂN HỘ LEXINGTON QUẬN 2

Chủ đầu tư: NGUYỄN VĂN HẢI

Địa điểm: CĂN HỘ LEXINGTON QUẬN 2

CÔNG TRÌNH NỘI THẤT ĐÃ THỰC HIỆN - Nguyễn Thị Minh Châu

 • Năm hoàn thành: 2016
 • Địa điểm: Galaxy9, quận 4
 • Dịch vụ: Thiết kế và thi công hoàn thiện
 • Công trình: Căn hộ

Chủ đầu tư: Nguyễn Thị Minh Châu

Địa điểm: Galaxy9, quận 4

Chủ đầu tư: Nguyễn Thị Minh Châu

Địa điểm: Galaxy9, quận 4

Chủ đầu tư: Nguyễn Thị Minh Châu

Địa điểm: Galaxy9, quận 4

Chủ đầu tư: Nguyễn Thị Minh Châu

Địa điểm: Galaxy9, quận 4

Chủ đầu tư: Nguyễn Thị Minh Châu

Địa điểm: Galaxy9, quận 4

Chủ đầu tư: Nguyễn Thị Minh Châu

Địa điểm: Galaxy9, quận 4

Chủ đầu tư: Nguyễn Thị Minh Châu

Địa điểm: Galaxy9, quận 4

Chủ đầu tư: Nguyễn Thị Minh Châu

Địa điểm: Galaxy9, quận 4

CÔNG TRÌNH NỘI THẤT ĐÃ THỰC HIỆN - Nguyễn Thị Thanh Hương

 • Năm hoàn thành: 2016
 • Địa điểm: Sunrise City, quận 7
 • Dịch vụ: Thiết kế nội thất
 • Công trình: căn hộ

Chủ đầu tư: Nguyễn Thị Thanh Hương

Địa điểm: Sunrise City, quận 7

Chủ đầu tư: Nguyễn Thị Thanh Hương

Địa điểm: Sunrise City, quận 7

Chủ đầu tư: Nguyễn Thị Thanh Hương

Địa điểm: Sunrise City, quận 7

Chủ đầu tư: Nguyễn Thị Thanh Hương

Địa điểm: Sunrise City, quận 7

Chủ đầu tư: Nguyễn Thị Thanh Hương

Địa điểm: Sunrise City, quận 7

Chủ đầu tư: Nguyễn Thị Thanh Hương

Địa điểm: Sunrise City, quận 7

Chủ đầu tư: Nguyễn Thị Thanh Hương

Địa điểm: Sunrise City, quận 7

Chủ đầu tư: Nguyễn Thị Thanh Hương

Địa điểm: Sunrise City, quận 7

CÔNG TRÌNH NỘI THẤT ĐÃ THỰC HIỆN - Trần Hữu Biên

 • Năm hoàn thành: 2016
 • Địa điểm: Galaxy 9 Quận 4
 • Dịch vụ: Thiết Kế Thi Công
 • Công trình: Căn hộ

Chủ đầu tư: Trần Hữu Biên

Địa điểm: Galaxy 9 Quận 4

Chủ đầu tư: Trần Hữu Biên

Địa điểm: Galaxy 9 Quận 4

Chủ đầu tư: Trần Hữu Biên

Địa điểm: Galaxy 9 Quận 4

Chủ đầu tư: Trần Hữu Biên

Địa điểm: Galaxy 9 Quận 4

Chủ đầu tư: Trần Hữu Biên

Địa điểm: Galaxy 9 Quận 4

Chủ đầu tư: Trần Hữu Biên

Địa điểm: Galaxy 9 Quận 4

Chủ đầu tư: Trần Hữu Biên

Địa điểm: Galaxy 9 Quận 4

Chủ đầu tư: Trần Hữu Biên

Địa điểm: Galaxy 9 Quận 4

CÔNG TRÌNH NỘI THẤT ĐÃ THỰC HIỆN - Phạm Anh Cường

 • Năm hoàn thành: 2016
 • Địa điểm: Him Lam Chợ Lớn, phường 11, quận 6, TP.Hồ Chí Minh
 • Dịch vụ: Thiết kế, thi công hoàn thiện
 • Công trình: Căn hộ

Chủ đầu tư: Phạm Anh Cường

Địa điểm: Him Lam Chợ Lớn, phường 11, quận 6, TP.Hồ Chí Minh

Chủ đầu tư: Phạm Anh Cường

Địa điểm: Him Lam Chợ Lớn, phường 11, quận 6, TP.Hồ Chí Minh

Chủ đầu tư: Phạm Anh Cường

Địa điểm: Him Lam Chợ Lớn, phường 11, quận 6, TP.Hồ Chí Minh

Chủ đầu tư: Phạm Anh Cường

Địa điểm: Him Lam Chợ Lớn, phường 11, quận 6, TP.Hồ Chí Minh

Chủ đầu tư: Phạm Anh Cường

Địa điểm: Him Lam Chợ Lớn, phường 11, quận 6, TP.Hồ Chí Minh

Chủ đầu tư: Phạm Anh Cường

Địa điểm: Him Lam Chợ Lớn, phường 11, quận 6, TP.Hồ Chí Minh

Chủ đầu tư: Phạm Anh Cường

Địa điểm: Him Lam Chợ Lớn, phường 11, quận 6, TP.Hồ Chí Minh

Chủ đầu tư: Phạm Anh Cường

Địa điểm: Him Lam Chợ Lớn, phường 11, quận 6, TP.Hồ Chí Minh